Menu

Diensten

De beschikbaarheid van energie infrastructuren is cruciaal voor het functioneren van de maatschappij. De komende jaren worden grote investeringen gedaan om de energienetten geschikt te maken voor het faciliteren van de energietransitie. Daarbij speelt digitalisering een steeds grotere rol. Nieuwe automatiseringsketens ondersteunen de toekomstige operatie van de energienetten en leveren data waarmee tactische en strategische besluiten onderbouwd kunnen worden.

Thema's

Elektrische mobiliteit
De mobiliteit in Nederland verschuift langzamerhand naar elektrisch aangedreven. Naast de personenauto maakt ook het busvervoer en de goederenlogistiek de overstap naar elektrisch het komende decennium. De complexe keten van planning van laadpunten, transacties, beheersen van overbelasting van lokale netten, informatievoorziening aan de berijder en onderhoud van de infrastructuur is nog volop in ontwikkeling. Infiniot levert bij klanten de analyse en inrichting van delen van de complexe elektrische laadketen.

Flex-markt
Het vraag & aanbod mechanisme binnen het energiesysteem zal het komende decennium van kleinschalige experimenten worden opgeschaald naar gestandaardiseerd mechanisme om de (lokale) energiestromen te kunnen managen. Dit mechanisme zal zowel bij kleinverbruikers, grootverbruikers als in de elektrische mobiliteit in toenemende mate worden ingezet. Infiniot heeft met haar klanten al een aantal innovatieve oplossingen ontwikkeld en heeft de expertise in huis om de opschaling van dit mechanisme te faciliteren.

Energie-opslag
De onbalans tussen aanbod en vraag zal op een aantal plaatsen in het lokale energienet opgevangen kunnen worden door energie-opslag in te zetten. Hoewel de wetgeving nog beperkingen oplegt is er zeer waarschijnlijk een rol voor deze techniek in de energietransitie in het laagspanningsnet. Infiniot ontwikkelt samen met haar klanten toepassingen voor lokale batterijsystemen waarin duurzame energie wordt opgeslagen.

Slimme meters
De slimme meter wordt momenteel aan ieder huishouden aangeboden in Nederland. De digitaliseringsketen van slimme meters is een complex en grootschalig systeem dat voortdurend uitgebreid en geoptimaliseerd wordt en leidt tot de ontwikkeling van nieuwe diensten. Infiniot is bekend met de specifieke protocollen en het geautomatiseerd testen van complexe meetketens en ontwikkelt nieuwe diensten en toepassingen voor haar huidige klanten.

Warmtetransitie
De warmtetransitie zal ten dele individueel met warmtepompen gaan plaatsvinden. De warmtenetten zullen de komende jaren in toenemende mate worden ingezet als duurzaam alternatief en daarmee als groeiende infrastructuur die vergelijkbare digitaliseringsvragen zal krijgen als de andere energienetten. Infiniot heeft de expertise om over digitaliseringsvraagstukken in de warmte infrastructuur te adviseren en om de engineering van oplossingen te bieden en te implementeren.

 

Data Intelligence

Met een stevige achtergrond in de domeinprocessen van energienetten en overige kritische infrastructuur, inhoudelijke kennis van relevante use cases en het hands-on realiseren van bedrijfswaarde biedt Infiniot diensten op het gebied van:

  • Artificial Intelligence
  • Data Science & Analytics
  • Data Engineering
  • Platform Engineering

 

Software Engineering

Infiniot heeft grondige kennis van deze thema’s binnen de energiemarkt en in de kritische infrastructuur gecombineerd met sterke consultancy skills en hand-ons expertise van:

  • DevOps Full stack Software Development (front-end/back-end)
  • Sensor & Device Integration & Connectivity
  • Continuous Integration & Deployment (CI/CD), incl. automatisch testen
  • IoT platformarchitecturen
  • Domein specifieke protocollen

Diensten

Infiniot ondersteunt netbeheerders bij de energietransitie met IoT, data intelligence en software services in de vorm van detachering en projecten.

Lees meer

Over ons

Infiniot heeft een specifieke focus op de energiemarkt en overige maatschappelijke kritische infrastructuren met IoT consultancy expertise en software & data skills.

Lees meer

Werken bij

Ben jij de volgende collega bij Infiniot? Wil je werken binnen het domein van netbeheerders aan IoT, data science en software engineering? Kijk dan naar onze vacatures.

Lees meer