Energietransitie

Met onze software, data en security expertise helpen we organisaties bij het bouwen van het energiesysteem van de toekomst. Help jij mee?

De energietransitie is in volle gang

De energietransitie is een fundamentele verandering van ons energiesysteem. Sinds het ontstaan van het elektriciteitsnetwerk in Nederland wekken we elektriciteit vooral op uit fossiele brandstoffen. Met de huidige energietransitie gaan we stap voor stap over naar een nieuw systeem gebaseerd op duurzame energiebronnen als zon en wind. Dat brengt de nodige vraagstukken met zich mee. Infiniot heeft een strategische focus op maatschappelijk kritische infrastructuren met in het bijzonder op energienetten.

Infiniot is dé organisatie voor het digitaliseren van het energienet

Ook binnen het bedrijfsleven is de energietransitie in volle gang. Denk bijvoorbeeld aan slimme meters of warmteopslag. Wat de uitdaging ook is, in de transitie naar het nieuwe energiesysteem moeten vele strategische en operationele besluiten genomen worden. Om dat goed te kunnen doen, is meer inzicht nodig in het veranderende gebruik van het energiesysteem. Als consultancy & engineering organisatie in de energietransitie zetten wij ons consultancy team, met samen jarenlange ervaring in de energietransitie, in om ontwikkelingen in software- & data systemen voor klanten te realiseren middels verschillende oplossingen. 

Onze kennisgebieden

De beschikbaarheid van energie infrastructuren is cruciaal voor het functioneren van de maatschappij. Met de inzet van IoT helpen wij organisaties successen te realiseren:

Slimme meters

Met de grootschalige introductie van de slimme meter is het energiesysteem transparanter en complexer geworden. Infiniot is gespecialiseerd in het optimaliseren van slimme meter functies voor netbeheerders.

Energieopslag

Wij ontwikkelen samen met onze klanten toepassingen voor lokale batterijsystemen waarin duurzame energie wordt opgeslagen.

Elektrische mobiliteit

Wij leveren de analyse en inrichting van delen van de complexe elektrische laadketen.

Warmtetransitie

Expertise op het gebied van digitalisering van de warmte infrastructuur.

Netcongestie

Door vrije beschikbare ruimte te gebruiken kan netcongestie worden voorkomen.

Netrekenen

Netrekenen is één van de belangrijkste toepassingen van datagedreven inzicht.

Infiniot op weg naar een duurzaam morgen

Infiniot werkt iedere dag aan het energiesysteem van de toekomst. Daarnaast vormt duurzaamheid een centraal thema, met oog voor vitaliteit, kennisoverdracht aan jongeren en het reizen op een duurzame manier.  

×

Welkom bij Infiniot! Wij helpen je graag verder op weg.

× Stel hier jouw vraag