Menu
Bekijk meer projecten

Alliander

Digitalisering strategisch voor maakbaarheid en kosten

Alliander is als regionaal netwerkbedrijf verantwoordelijk voor de distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte voor ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven in de regio Amsterdam en noord-oost Nederland.

Digitalisering van het energienet

Een aantal jaren geleden is Alliander gestart met het digitaliseren van onderstations en middenspanningsruimtes. Door deze locaties te koppelen aan een beveiligd digitaal netwerk kan Alliander op afstand schakelen en monitoren. Er wordt hard aan de weg getimmerd om dit te kunnen faciliteren:

 • In het geval van een calamiteit moet netbeheer blijven functioneren. Daarom wordt Operationele Techniek (OT) streng gescheiden gehouden van IT.
 • Er worden tools ontwikkeld om digitale assets te prepareren alvorens zij het veld in gaan. 
 • Bedrijfsvoeringsystemen worden verbeterd. 
 • Met EMS (Energy Management System) kan de netbeheerder hoog- en midden-spanningsstations monitoren en bedienen. 
 • Met het nieuwe DMS (Distribution Management System) kan de netbeheerder onderstations monitoren en bedienen. 

Belangrijke aandachtsgebieden:

 • Security:
  Digitalisering brengt kwetsbaarheden met zich mee, daarom treft Alliander maatregelen om die te minimaliseren: afscherming en zonering van netwerken, encryptie van data, regelen van gebruikerstoegang, et cetera. 
 • High availability:
  De systemen moeten constant beschikbaar zijn, daarom wordt er gebruik gemaakt van redundantie, backups en monitoring en bediening 
 • Lifecycle Management:
  Om de assets centraal inzichtelijk te maken wordt er een Configuratie Management Database opgezet. 
 • Accessibility:
  Niet-gevoelige gegevens worden ontsloten vanuit OT naar IT.

Innovatie

Naast het ervoor zorgen dat de huizen warm zijn en de lichten branden, focust Alliander zich ook op innovatie met betrekking tot de energietransitie. Hieruit ontstaan interessante projecten, waaronder de Buurtbatterij / Thuisbatterij waarbij door zonopgewekte energie van huishoudens wordt opgeslagen. Deze energie kan vervolgens worden gebruikt wanneer de belasting op het energienet toeneemt, doordat bijvoorbeeld de huishoudens om 6 uur ’s avonds het elektrische kooktoestel aanzetten.

Een ander project houdt zich bezig met het prognosticeren van belasting op het net op grotere schaal. Dit wordt onder andere in Nijmegen-noord gedaan, waar een groot windmolen park staat. De opwek aan windenergie wordt voor twee dagen vooruit voorspeld. Wanneer blijkt dat de belasting hierdoor te groot wordt, koopt men ‘flex’ in. Dit houdt in dat aangesloten partijen, denk aan tuinders met een generator of bedrijven met een grote batterij, tegen een vergoeding meehelpen met het aftoppen van deze belasting.

Wendbare IT

Onderdeel van de Alliander IT strategie is een Agile Transformatie met speerpunten gericht op het flexibeler maken van de IT Architectuur en het verder automatiseren van de software-ontwikkeling (vanuit DevOps werken). Daarom wordt er de komende jaren o.a. verder ingezet op:

 • Integratie op basis van API’s.
  Door de toepassing van Application Programming Interfaces (API’s) worden applicaties meer ‘loosely coupled’ waardoor de complexiteit van het applicatielandschap verminderd. Ze worden in een API Management Platform breed binnen de organisatie, maar ook extern beschikbaar gesteld Hierdoor is er meer hergebruik, wordt het wiel niet op nieuw uitgevonden, wordt kwaliteit beter geborgd en is security beter ingeregeld. 
 • Continuous Integration & Deployment (CI/CD).
  Het geautomatiseerd samenvoegen van code van verschillende ontwikkelaars, automatisch testen, releasen en in produktie nemen.

Infiniot werkt al meerdere jaren binnen Alliander mee aan bovengenoemde zaken. Onze werkzaamheden betreffen o.a. DevOps software-ontwikkeling, IT/OT consultancy, interim & verandermanagement en strategisch advies.