Menu
Bekijk meer projecten

Stedin Groep

Stedin zet in op Digitalisering als sleutel

De digitalisering van de maatschappij krijgt een steeds prominentere rol binnen de energienetten. Stedin zet de mogelijkheden die digitalisering biedt steeds grootschaliger in als kans om nog slimmer, sneller en beter in te spelen op de energietransitie. De data die digitalisering oogst, wil men nog effectiever inzetten voor de strategische en operationele processen van Stedin.

Binnen Stedin zijn Asset Management, het Net Operations Center (NOC) en het Data Office dagelijks bezig om de data uit de digitale systemen om te zetten naar inzichten die voor Stedin en haar klanten tot betere keuzes kunnen leiden. De praktijk is dat een enkele databron daarvoor niet voldoende is. Als Stedin uit meerdere databronnen informatie kan halen is de toegevoegde waarde het grootst. Door Data Science in te zetten worden betere optimalisaties en voorspelling van processen mogelijk. Infiniot werkt bij Stedin aan een belangrijke bouwsteen voor de data ontsluiting en levert de expertise voor Data Science use cases.

Nieuwe Capability: Data Competence Center

Stedin wil de competentie om (Big) data op de juiste manier uit de IT systemen te halen en slim te combineren graag zelf opbouwen. De vraag naar de gewenste data groeit hard. Daarom is het initiatief gestart om het Data Competence Center te gaan ontwikkelen en inrichten.

Het doel van het Data Competence Center (DCC) is het aanleggen van de dataverbindingen tussen de bronnen en de analyseomgeving waar de Data Science wordt toegepast. Het DCC ontwikkelt hiervoor de IT architectuur, de serviceprocessen en de (big) data expertise voor het combineren van datastromen. In eerste instantie ligt de focus op de data voor de meeste urgente vraagstukken van Data Office, Asset Management en het NOC. Later wordt de aanpak breder voor ook andere datavragen voor Stedin. Doelstelling is deze nieuwe kennis in te bedden als een nieuwe competentie inbedden in de lijnteams in de loop van 2019.

Data Science: Aansluittermijnen

Één van de use cases binnen Stedin is het voorspellen van de aansluittermijnen. Wettelijk hebben netbeheerders 18 weken om de aanleg, vervanging of sloop van een elektriciteitsaansluiting te realiseren. Helaas lukt dit niet altijd, dus wil Stedin de aansluittermijnen van nieuwe aanvragen proberen te voorspelen om hier hun planning en prioritisering op te baseren. Door te kijken naar aantal aanvragen, de capaciteit, vergunningen en bodemonderzoek, welke voorspellende variabelen zijn voor de doorlooptijd van de aansluittermijn is het ook gelijk mogelijk om te zien waar in het proces stagnatie optreedt om hier effectief op in te spelen.